Aktuality

Přeplatky za obědy se budou vracet od 26. 6. - 29. 6. 2018 v kanceláři vedoucí školní jídelny od 7.40 - 8.00 hodin. Žákům platícím inkasem budou přeplatky vráceny na účet.

Poslední týden školního roku bude možné odhlásit obědy pouze z důvodu nemoci.

 

 Činnost školy

Naše škola vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny.

Od 1. září 2015 má zřizovatelem školy povolený okruh doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace - hostinská činnost.

 Informace o prospěchu a chování

Rodiče mají možnost se každý den ráno od 7.40 do 8.00 hodin a o velké přestávce od 9.40 do 9.55 informovat na prospěch a chování svých dětí.

 Informace pro veřejnost

Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách. Budou jim poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na základní škole a základní škole speciální. Přijít a prohlédnout si školu mohou i se svými dětmi, které se mohou výuky zúčastnit. Škola je pro veřejnost vždy otevřena.

 Výsledky výtvarné soutěže krajského kola soutěže Evropa ve škole 2017/2018: čestné uznání Štěpán Segeš a Nikola Lošková.