Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2018 / 2019
V. S (ZŠS – 5., 6., 8.) Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
II. A (ZŠS – 2., 4., 5., 6., 8., 10.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
I. třída (1., 2., 3.) Mgr. Michaela Kalenská třídní učitelka
IV. třída (3., 4., 5.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
VII. třída (6., 7.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
 IX. třída (8., 9.) Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka
     
     
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2018 / 2019
Hana Adamovičová ekonomka
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Josef Gažák školník
Ivana Kočová uklízečka, prac. v provozu ŠJ
 Jiřina Gažáková uklízečka