Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy

 

Pedagogický sbor 2017 / 2018
7. S (ZŠS – 4., 5., 7., 9., 10.) Mgr. Jiří Kopal třídní učitel
3. A (ZŠS – 1., 4., 5., 7., 10.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
3. třída (2., 3., 4.) PhDr. Aranka Fořtová třídní učitelka, metodička prevence
6. třída (5., 6.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
8. třída Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
9. třída (7., 9.) Mgr. Eva Kašáková třídní učitelka
  Mgr. Lenka Štrbková učitelka
  Mgr. Alena Kubová učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
  Marta Kopalová vychovatelka
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka

 

Zaměstnanci školy pro rok 2017 / 2018
Bc. Dana Zelenková ekonomka
Milan Václavík školník
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Alena Doubková uklízečka, prac. v provozu ŠJ