Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2018 / 2019
V. S (ZŠS – 5., 6., 8.) Mgr. Eva Kašáková třídní učitelka
II. A (ZŠS – 2., 4., 5., 6., 8., 10.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
III. třída (1., 3., 4., 5.) Mgr. Michaela Kalenská třídní učitelka
VII. třída (6., 7.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
IX. třída (8., 9.) Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
  Mgr. Alena Kubová učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka
     
     
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2018 / 2019
Bc. Dana Zelenková ekonomka
Milan Václavík školník
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Ivana Kočová uklízečka, prac. v provozu ŠJ
 Jiřina Gažáková  uklízečka