Třídní schůzky rodičů žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2017/2018 v úterý

  • 7. listopadu 2017
  • 16. ledna 2018
  • 10. dubna 2018
  • 19. června 2018

od 15 do 16 hodin.

Žádné další schůzky nepřipravujeme.

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků každý pracovní den v době od 7.40 do 8.00 hodin a od 9.40 do 9.55 hod