Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2018/2019 v úterý

  • 6. listopadu 2018
  • 15. ledna 2019
  • 9. dubna 2019
  • 18. června 2019

od 15 do 16 hodin.

Žádné další schůzky nepřipravujeme.

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků každý pracovní den v době od 7.40 do 8.00 hodin a od 9.40 do 9.55 hod