Zápis 2021

Uzavření školy

Od pondělí 12. dubna 2021 je naše škola opět otevřena. Výuka probíhá podle rozvrhu. Školní jídelna  je v provozu,  školní družina probíhá bez omezení. Škole je uložena povinnost testovat žáky 1x týdně antigenními testy (testování bude probíhat samoodběrem, u malých dětí může být přítomen zákonný zástupce). Ohledně testování  žáků Vám veškeré informace sdělí telefonicky třídní učitel.  Vstup do prostor školy se nepovoluje. Návštěva zákonných zástupců je možná pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Kontakty na učitele

Třídního učitele můžete kontaktovat na jeho e-mail:

Činnost školy

Naše škola vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny.

Od 1. září 2015 má zřizovatelem školy povolený okruh doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace - hostinská činnost.

Informace o prospěchu a chování

Zákonní zástupci žáků mají možnost se každý den ráno od 7.40 do 8.00 hodin a o velké přestávce od 9.40 do 9.55 informovat na prospěch a chování svých dětí.

Informace pro veřejnost

Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách. Budou jim poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na základní škole a základní škole speciální. Přijít a prohlédnout si školu mohou i se svými dětmi, které se mohou výuky zúčastnit. Škola je pro veřejnost vždy otevřena.

 

 

logo jk