Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2020/2021 ve středu

  • 3. listopadu 2021
  • 19. ledna 2022
  • 6. dubna 2022
  • 15. června 2022

od 14 do 16 hodin.

 

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků ve škole po telefonické domluvě s třídním učitelem.