Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2019/2020 v úterý

  • 5. listopadu 2019
  • 14. ledna 2020
  • 7. dubna 2020
  • 16. června 2020

od 15 do 16 hodin.

Žádné další schůzky nepřipravujeme.

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků každý pracovní den v době od 7.40 do 8.00 hodin a od 9.40 do 9.55 hod