Třídní schůzky zákonných zástupců žáků základní školy praktické se konají ve školním roce 2020/2021 ve středu

  • 4. listopadu 2020
  • 13. ledna 2021
  • 7. dubna 2021
  • 16. června 2021

od 14 do 16 hodin.

 

Rodiče se dále mohou informovat o prospěchu a chování žáků ve škole po telefonické domluvě s třídním učitelem.