Složení školské rady

Školská rada pracuje ve složení:

  • za pedagogy školy, školského zařízení: Mgr. Alena Bártová
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Alena Steinhauserová
  • za zřizovatele školy, školského zařízení: Petr Šandera