Aktuality    

16. ročník výtvarné a literární soutěže Městské knihovny v Českém Krumlově "Můj svět"
 ocenění ve výtvarné části: Anna Koníčková, Dominik Opekar, Daniel Holub, Tadeáš Ištok, Tereza Litvanová
BLAHOPŘEJEME!!!

 
Děkujeme tatínkovi Aničky Koníčkové za sponzorský příspěvek naší škole - vyčištění okapů školy před zimou.

 Činnost školy

Naše škola vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny.

Od 1. září 2015 má zřizovatelem školy povolený okruh doplňkové činnosti navazující bezprostředně na hlavní účel a předmět činnosti organizace - hostinská činnost.

 Informace o prospěchu a chování

Zákonní zástupci žáků mají možnost se každý den ráno od 7.40 do 8.00 hodin a o velké přestávce od 9.40 do 9.55 informovat na prospěch a chování svých dětí.

 Informace pro veřejnost

Po předchozí domluvě mohou školu navštívit zákonní zástupci žáků vzdělávajících se na jiných základních školách. Budou jim poskytnuty veškeré informace týkající se vzdělávání na základní škole a základní škole speciální. Přijít a prohlédnout si školu mohou i se svými dětmi, které se mohou výuky zúčastnit. Škola je pro veřejnost vždy otevřena.

 

 

logo jk