Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2021/2022
II. A (ZŠS –1., 3., 5., 7., 9.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
I. S (ZŠS – 1., 2., 3., 4.) Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, výchovná poradkyně
VIII. S (ZŠS -  6.,8., 9.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
II. třída (1., 2., 3.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
IV.. třída ( 4., 5.) Mgr. Věra Svobodová třídní učitelka
VI. třída (6., 7.) Mgr. Šárka Papežová třídní učitelka
IX. třída (8., 9.) Mgr. Lucie Znachorová třídní učitelka
Michaela Šrenková vychovatelka, asistentka pedagoga
  Hana Antlová asistentka pedagoga
  Karolína Thonová asistentka pedagoga
  Janina Myšková asistentka pedagoga

 

Zaměstnanci školy pro rok 2021/2022
Hana Adamovičová ekonomka
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Hawelková Řezanková kuchařka
Pavel Homolka školník
Jiřina Gažáková uklízečka
Ivona Gallistlová uklízečka
Markéta Kellnerová uklízečka