Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2020/2021
II. A (ZŠS – 2., 4., 6., 8., 9.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
VII. S (ZŠS – 1., 7., 8.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
III. třída (1., 2., 3., 4.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
V. třída (5., 6., 7.) Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
VIII. třída ( 8., 9.) Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
     
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka pedagoga
Michaela Šrenková asistentka pedagoga
  Hana Antlová asistentka pedagoga
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2020/2021
Hana Adamovičová ekonomka
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Josef Gažák školník
Jiřina Gažáková uklízečka
Hana Lovászová uklízečka, prac. v provozu ŠJ