Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2020/2021
II. A (ZŠS – 2., 4., 6., 8., 9.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
VII. S (ZŠS – 1., 7., 8.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
III. třída (1., 2., 3., 4.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
V. třída (5., 6., 7.) Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
VIII. třída Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
     
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka pedagoga
Michaela Šrenková asistentka pedagoga
     
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2020/2021
Hana Adamovičová ekonomka
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Josef Gažák školník
Jiřina Gažáková uklízečka
Hana Lovászová uklízečka, prac. v provozu ŠJ