Vedení školy
Mgr. Jana Jedličková ředitelka školy, koordinátorka ŠVP
Mgr. Eva Kašáková zástupkyně ředitelky školy, metodička prevence

 

Pedagogický sbor 2019 / 2020
I. A (ZŠS – 1., 3., 5., 6., 7., 9.) Mgr. Alena Bártová třídní učitelka
VI. S (ZŠS – 6., 7., 9.) Mgr. Michaela Kalenská třídní učitelka
III. třída (1., 2., 3.) Mgr. Vendula Tesařová třídní učitelka
IV. třída (4., 5., 6.) Mgr. Zuzana Danielisová třídní učitelka
VII. třída Mgr. Alena Kubová třídní učitelka, vých. poradkyně, styk s ŠPZ
VIII. třída Mgr. Ivan Hájek třídní učitel, koordinátor EVVO
  Jindřiška Caisová vychovatelka, asistentka pedagoga
Lenka Prokůpková asistentka pedagoga
     
     

 

Zaměstnanci školy pro rok 2019 / 2020
Hana Adamovičová ekonomka
Anna Marešková vedoucí školní jídelny, kuchařka
Blanka Řezanková kuchařka
Josef Gažák školník
Jiřina Gažáková uklízečka
Hana Lovászová uklízečka, prac. v provozu ŠJ